Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 141

Chương 941 Tất cả đều phun ra

Editor: Yên Nhi

Diệp Quán Quán ở cửa hàng tổng hợp nhìn thấy rất nhiều áo ngủ dễ thương của trẻ em, vừa mua thì không dừng lại được, một hơi mua cả đống đồ.

Diệp Quán Quán lấy từng bộ ra, đặt ở trên giường trong phòng ngủ.

Có Đôrêmon màu x