Truyện Full

Truyện / Bộ khoái tướng công thăng chức ký

Bộ khoái tướng công thăng chức ký

Bộ khoái tướng công thăng chức ký

Bộ khoái tướng công thăng chức ký

Tác giả: Lạc Bút Xuy Mặc

Nguồn: DĐLQĐ.

Đọc FULL truyện tại đây

Đây là chuyện xưa về một nữ nhân háo sắc biết xem tướng rung động trước một bộ khoái anh tuấn.
Bộ khoái trong truyện tương tự với cảnh sát, nhân viên công vụ trong xã hội hiện đại.