Truyện Full

Truyện / Anh hùng

Anh hùng

Anh hùng

Anh hùng

Tác giả: Gió Thổi Lá Bay

Trong truyện tác giả nêu lên một số địa điểm và nhân vật lịch sử của Việt Nam nhưng đều được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả hoàn toàn không có thật.

Nội dung truyện có nhiều tình tiết vui vẻ, những màn sắc thịt độ nóng cao các bạn nhớ chuẩn bị sẵn khăn giấy nhé, main chính siêu lầy bực…

Cảnh giới tu luyện: Võ sĩ, võ sư, đại võ sư, võ tướng,

võ vương, Võ Tôn, Võ Quân, Võ Thánh, Võ Đế, Võ Thần….

Luyện dươc sư: nhất phẩm tới thập phẩm.

Yêu thú: nhất giai tới thập giai.

Đọc FULL truyện tại đây

Chương 1: Chương mở đầu

Việt Nam đại lục, Pa ri đại lục, Trung cuốc đại lục,….. chủng tộc vô số, tông môn san sát.

Trần Anh Hùng tồn tại đầu tiên Việt Nam đại lục. Sau bao năm ngủ say thức dậy mọi thứ thay đổi, Việt Nam đại lục đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Từ đây hắn bước lên con đường tìm ra bản tâm chính mình, cứu vớt Việt Nam đại lục bước lên đỉnh cao võ đạo,..

Truyện được đăng tại đây

Truyện có sắc, có hậu cung: Ái Vân, Như Ý, Mộng Hương, Ngọc Sương, Tiểu Vi, Điêu Tú Nhi ( Điêu Thuyền), Thái Văn Cơ, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Quách Huyên,…vvv

Ps: Trần Anh Hùng là ta lấy dòng họ Trần từng chống quân Mông Nguyên, còn tên main là tên các vua Hùng. Các Vua Hùng có công dựng nước mà… main gần giống vậy.