Điều khoản sử dụng

Bản quyền

Truyện trên eTruyen.net được các thành viên tìm kiếm và tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, quyền sở hữu thuộc tác giả của truyện mà chúng tôi đã trích dẫn. eTruyen.net không có bất kỳ liên hệ nào và không chịu trách nhiệm về nội dung và bản quyền của truyện. Nếu bạn thấy nguồn tác giả không chính xác, vui lòng liên hệ với biên tập viên qua email ở cuối trang này.
Chúng tôi thu thập những thông tin mà bạn cung cấp, có thể một vài thông tin trong số đó có thể được sử dụng và chia sẻ trên các trang web của chúng tôi.

File truy cập

Máy chủ của chúng tôi có thể sử dụng file ghi lại thông tin truy cập của bạn, bao gồm địa chỉ IP, trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet, các trang web liên quan, platform, ngày giờ hệ thống, số click, lịch trình truy cập của người dùng và các thông tin về số lượng truy cập… Tất cả đều không liên quan tới thông tin cá nhân của bạn.

Cookies

Cookie là 1 cơ sở dữ liệu được đặt trên máy người sử dụng để lưu thông tin về người sử dụng. Các trang web của chúng tôi không sử dụng cookies khi chưa được sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên một vài đối tác của chúng tôi có thể sử dụng cookie (ví dụ như các nhà quảng cáo). Mặc dù vậy chúng tôi không truy cập hay điều khiển những cookies này, chúng tôi cho sự cho phép họ được đặt cookies để quảng cáo.

Liên kết

Trang web này có chứa những liên kết tới những trang web khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về những liên kết này. Chúng tôi khuyến cáo người sử dụng khi rời khỏi trang web của chúng tôi tới những liên kết ngoài cần có ý thức bảo mật các thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi không thu thập các thông tin các bạn cung cấp cho các trang các liên kết ngoài.

Quảng cáo

Để duy trì website chúng đồng ý cho các công ty quảng cáo đặt quảng cáo của họ trên website này. Các quảng cáo này có thể bao gồm cookies và có thể được các công ty này thu thập , và chúng tôi không sử dụng các thông tin này. Các nhà quảng cáo chúng tôi sử dụng đều đặt liên kết tới trang chủ của họ trong nội dung quảng cáo. Các bạn có thể tới thăm website của họ để biết được những điều khoản sử dụng.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đóng góp gì về điều khoản sử dụng, vui lòng liên hệ qua email: admin@etruyen.net.

Xin chân thành cảm ơn!